REHABILITERING AV BOLIGER OG BOLIGMILJØFORNYELSE 

Fasaderehabilitering for følgende boligområder:

 

Kingos gate 16-20

Kingoes gate 16-20 i Iladalen er en ombygging og rehabilitering av trygdeboliger fra 1952 til studentleiligheter.

Oppdragsgiver: Oslo og Akershushøgskolenes studentsamskipnad.

Anlegget ble ferdigstilt høsten 2006

 Vestfasade med nye balkonger

 

              

                                                                      Orginal 2-roms leilighet                                                 Rehabilitert  2-roms leilighet

 

 

 

 

Rehabilterte trapperom i ny fargesetting

 

Søren Jaabæks gate 3, 4 og 6 i Iladalen i Oslo. Fasadefornyelse og nye balkonger ferdigstilt januar 1999


21.jpg (31776 bytes)
Søren Jaabæksgate 3,4 og 6, før
22.jpg (39637 bytes)
Søren Jaabæksgate 3,4 og 6, etter
23.jpg (29163 bytes)
Søren Jaabæksgate 3,4 og 6, etter

Gløtt borettslag i Iladalen i Oslo. Fasadefornyelse og nye balkonger ferdigstilt desember 1994.


18.jpg (26586 bytes)
Gløtt borretslag, før

19.jpg (34704 bytes)
Gløtt borretslag, etter

20.jpg (23382 bytes)
Gløtt borretslag, etter

 

Nedre Rønvik I Borettslag i Bodø. Fasadefornyelse og nye balkonger ferdigstilt 1992.  


13.jpg (25168 bytes)
Nedre Rønvik 1, før
14.jpg (19676 bytes)
Nedre Rønvik 1, etter

Skårertoppen II borettslag i Lørenskog utenfor Oslo. Betongrehabilitering og fasadefornyelse ferdigstil desember 1992.

Ila borettslag i Iladalen i Oslo. Utvidelse av eksisterende balkonger. Ferdigstilt høsten 1997.  

Vøyensvingen 13-19 i Iladalen i Oslo. Fasadefornyelse og rehabilitering av balkonger
 ferdigstillelse våren 2000.

Smalvollskogen borettslag på Teisen i Oslo. Nye balkonger og inngalssing av balkonger
ferdigstilt juni 1996.

Åsen borettslag i Fredrikstad. Fasadefornyelse og nye balkonger ferdigstilt januar 1993.  

Hesteskoen boligsameie i Bærum. Fasadefornyelse ferdigstilt september 1996.  

Ålesundgate 3 borettslag på Sagene i Oslo. Fasadefornyelse og nye balkonger ferdigstilt
august 1996.

Sykehuspersonalet 1 borettslag i Skien. Nye balkonger og innglassing av balkonger
 ferdigstilt Juni 1994.

Løken I og III borettslag på Lørenskog. Balkongfornyelse og nye inngangspartier ferdigstilt
desember 1992.  

Steinhaugmyra borettslag i Bodø. Fasadefornyelse ferdigstilt 1988.  

Øvrevoll borettslag i Bodø. Fasadefornyelse, nye balkonger og innglassing av balkonger
Ferdigstilt våren 1990 (nominert til Byggeskikk-prisen 1990).  


15.jpg (21598 bytes)

Øvrevoll borretslag, før

16.jpg (20601 bytes)

Øvrevoll borretslag, etter

17.jpg (25167 bytes)

Øvrevoll borretslag, etter


Ramnfloget borettslag i Bodø. Fasadefornyelse ferdigstilt våren 1989.  

Aspmyra II Borettslag i Bodø. Fasadefornyelse ferdigstilt 1990.

Middagshaugen Borettslag i Bodø. Fasadefornyelse og nye balkonger ferdigstilt i 1990.  

Åsenbygg borettslag nord for Torshov i Oslo. Fasadefornyelse og rehabilitering av
 balkonger. Ferdigstilt høsten 1998.

Andre prosjekter:  

Søren Jaabæksgate 3 i Iladalen: Leilighetssammneslåinger, utbygging av leiligheter på loft og i underetasje samt fasaderehabilitering med nye balkonger. Hovedprosjekt mars 1997. 

Søren Jaabæksgate 3, 4 og 6 i Iladalen: Leilighetssammenslåinger, fornyelse av fasader med spesiell vekt på fornyelse og bevaring av eksisterende funksjonalistiske uttrykk og forslag til ny arealbruk. 

Sykehuspersonalet 1 borettslag i Skien: leilighetssammenslåing, balkongutvidelser og innglassing av 144 sykepleieboliger i tilknytning til Telemark sentralsykehus. Juni 1994. 

Leilighetssammenslåinger i Iladalen - Rapport med gjennomgang av 25 boligeiendommer i Iladalen i Oslo med forslag til leilighetssammenslåinger i samtlige eiendommer. 

Glass og solenergi - et forsøksprosjekt for etterkrigsbebyggelse hvor solenergi i innglassede balkonger utnyttes til oppvarming av leilighetene. Prosjektet er finansiert blant andre av Norges forskningsråd og Husbanken. Forprosjektet avsluttet våren 1995. 

Informasjonshefte: «Innglassing av balkonger» utarbeidet for Husbanken i serien Bolig- og miljøfornyelse. Januar 2000.