INSTITUSJONER OG OMSORGSBOLIGER  

Mor Go'hjertas barnehage

3-avdelings kommunal barnehage beliggende i Maridalsveien helt ned til Akerselven Miljøpark. Bygningens vifteform definerer barnehagens utearealer mot øst. Bygningen ble ferdigstilt sommeren 2007.

      Inngangsparti sett fra vest.

Uterom med utgang til lekeareal.

Lekeareal mot sydøst, sett fra syd.

 

 

Vøyensvingen 20-22 i Iladalen: Ombygging og rehabilitering av trygdeleiligheter til omsorgsboliger og aktivitetssenter innen  psykiatrien for funksjonshemmede og for eldre. Forprosjekt juni 2000. Oppdragsgiver: Sagene-Torshov bydelsforvaltning. Ferdigstilt 2003.

Tilbygg- og ombygging av Rødtvedt barnehage på Grorud. Barnehagen er på ca. 1000m2 og prosjektet består av  total omorganisering av eksisterende bygning, utvidelse av administrasjonsfløy og tilbygg av ekstra avdeling slik at  barnehage får 6 avdelinger. Prosjektet er utført i samarbeidsgruppen Arkitektene Frank. Hoen. Seeberg. Forprosjekt 2000.

Ombygging av Vøyensvingen barnehage Ombygging og utvidelse av Vøyensvingen Barnehage. Oppdragsgiver: Sagene-Torshov bydelsforvaltning. Ferdigstilt 2003. 

  

Utvidelse av Gløtt barnehage. Utvidelse og ombygging av Gløtt barnehage fra en avdelings barnehage til åpne barnehage med undervisningstilbud for foreldre. Oppdragsgiver: Sagene Torshov bydelsforvaltning. Ferdigstilt 2003.