Arkitektkontoret Lene Frank a/s arbeider med prosjektering av nye boliger og boligbebyggelser, regulerings- og bebyggelsesplaner i sentrale bystrøk og i drabantbyer. Kontoret har spesiell kompetanse når det gjelder bevarings- og fornyelsesplaner for større bolig- og byområder og rehabilitering og boligfortetning i etterkrigsbebyggelse.