BOLIGER OG BOLIGFORTETNING  

Boligfellesskap Lilleaker 
Rehabilitering og tilbygg av enebolig på Lilleaker 1979-92 til bofellesskap (publisert i "Boliger med nogo attåt - nye boligfellesskap i et historisk perspektiv", utgitt av Husbanken 1991). 
Tilbygg i Leca Lilleakerveien 34. Bygningen stod ferdig våren 1997. 
Enebolig i leca Lilleakerveien 34. Bygningen stod ferdig høsten 1992.

8.jpg (27643 bytes)

9.jpg (44645 bytes) 10.jpg (40130 bytes)

Boligfellesskap i Lilleaker

 

Nye boliger Skolebakken garasjeanlegg på Grefsen i Oslo. Utbygging av rekkehus og lav blokkbebyggelse som fortetning av et eksisterende boligområde. Prosjektering våren 2000.  

Rekkehusboliger med solenergioppvarming på Snurråsen i Siljan utenfor Skien. Prosjektet er utarbeidet for Skien Boligbyggelag. Hovedprosjekt april 1993.

Boligfortetning av Øvrevoll og Ramnfloget borettslag i Bodø; ny boligbebyggelse med 53 leiligheter, barnehage, ungdomsboliger og ny felles utomhusplan. Hovedprosjekt i 1992.

11.jpg (31967 bytes)

Boligfortetning
Øvrevoll/Ramnfloget i Bodø

 

Faseplan for utbedring og fortetning av Bodøsjøen borettslag i Bodø. Borettslaget har 200 leiligheter, og forslaget til fortetning omfatter 20 nye leiligheter, ny utomhusplan mm. 

Parallelle oppdrag: Romolslia mot år 2000 - Rehabilitering av Romolslia borettslag i Trondheim: 480 leiligheter fordelt på høyblokker, lavblokker og rekkehus. Firmaet leverte et forslag for rehabilitering av hele området basert på maksimal utnyttelse av solenergi og energiøkonomisering. En ny utomhusplan med kraftig beplantning og enkelte forslag til fortetning av området ble laget i samarbeid med 13.3 a/s Landskapsarkitekter. Forprosjekt april 1993. 

Eldreboliger på Keyserløkka, en ide`skisse for utbygging av 60 leiligheter for eldre i et etablert boligstrøk fra 50-årene. 

Boligfellesskap Jar
Rehabilitering og ombygning av eksisterende enebolig til boligenhet og fellesareal. Tilbygg
med boligenhet til boligfellesskap. Jar 1986. 

Ombygging eneboliger Hellerud
Om- og sammenbygging av to eneboliger på Hellerud til stor enebolig med utleieareal. Oslo våren 1996. 

Rehabilitering/ombygging to-mannsbolig Sogn
Rehabilitering og ombygging av to-mannsbolig fra 1950-tallet til stor enebolig med utleieareal. Høsten 1999.