Søren Jaabæks gate 3, 4 og 6: Fasaderehabilitering og nye balkonger i Iladalen desember 1998